Analiza KRAS

Gruppo Damidio și Q8Oils vă oferă servicii cu valoare adăugată, inclusiv analiza și monitorizarea stării uleiului.

Personalul nostru specializat analizează eșantioanele de ulei oferite de clienți, folosind cunoștințele lor extinse pentru a produce rapoarte și recomandări. Următoarele pot fi analizate:

Măsurarea vâscozității uleiului indică condiții, cum ar fi îngroșarea ulei (datorată oxidării sau nitrării) și niveluri crescute de contaminare datorate apei, funinginei de combustie etc.

Indicele de Alcalinitate Totală indică capacitatea uleiului de a contracara acizi. Uleiurile cu un TBN mare asigură o mai mare protecție împotriva acizilor.

Indicele de Aciditate Totală măsoară nivelul de acid în ulei și este un indicator de nitrare, oxidare și contaminare. Acesta este unul din principalele analizele care stabilește intervalul optim de evacuare a uleiului.

pH-ul măsoară aciditatea sau bazicitatea unei soluții. Acesta poate fi utilizat ca indicator pentru intervalul de golire a uleiului.

Oxidarea are loc atunci când moleculele de ulei sunt expuse la oxigen pentru o perioadă lungă de timp, în special la temperaturi de exploatare ridicate. Aceasta este o problemă comună și poate provoca îngroșarea prematură a uleiului și formarea depunerilor severe de lac severe și de carbon.

Nitrarea este o degradare a uleiului, provocată prin reacție cu oxizii de azot gazos (NOx) create în timpul combustiei. Acest lucru poate duce la probleme, precum rugină și coroziune.

Contaminarea apei, de cel puțin 100 ppm, poate cauza probleme într-un motor, precum formarea de spumă sau ruperea uleiul în emulsii și blocarea filtrelor cu nămol.

Plasma cuplată inductiv detectează și cuantifică în ppm contaminanții și uzura particulelor în proba de ulei. Aceasta poate detecta mai mult de 20 de elemente comune, inclusiv aluminiu, fier, crom, cupru și plumb. Siliciul, provenind de la sursa de combustibil sau un filtru de aer deteriorat, poate de asemenea fi detectat.

În urma analizei de ulei, clienții primesc un raport prin e-mail, permițându-vă revizuirea stării uleiului și tendințele istorice on-line. Personalul specializat Gruppo Damidio poate oferi sfaturi cu privire la modul de a realiza performanțe mai bune ale uleiului.

Contacteaza telefonic

Adrian Dobra

+40 735 188 451

Contacteaza prin e-mail