Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor de vanzari sau a altor tipuri de parteneriate incheiate cu noi, fie pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul dumneavoastra, daca v-ati manifestat optiunea in acest sens.

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare in conformitate cu Regulamentul general 679/2016 privind protectia datelor- GDPR- si legislatia nationala in vigoare.

 1. CINE SUNTEM?

GRUPPO DAMIDIO S.A. (“GRUPPO DAMIDIO” sau “noi”) (sediul înregistrat: Romania, Timisoara, Timis, str. Demetriade nr. 1.5; nr. de înregistrare a companiei: J35/3773/1994) acţionează ca operator de date. Aceasta înseamnă că GRUPPO DAMIDIO decide cum şi în ce scopuri sunt procesate datele dumneavoastră personale.

În situaţia în care sunteţi client sau partener al GRUPPO DAMIDIO, această Notificare de confidenţialitate vi se aplică în mod corespunzător. În aceste situaţii, GRUPPO DAMIDIO activează ca operator şi procesator de date din punct de vedere al prelucrării datelor dumneavoastră personale.

 1. CUM NE PUTEŢI CONTACTA

2.1. Detalii pentru contactarea GRUPPO DAMIDIO

Pentru întrebări legate de protecţia datelor, pentru a vă exercita drepturile sau pentru a înregistra o reclamaţie, contactaţi GRUPPO DAMIDIO S.A. printr-un mesaj e-mail, la adresa specificată mai jos. Ne puteţi contacta şi expediind un mesaj prin poştă la adresa mai jos menţionată.

Detalii pentru contactarea GRUPPO DAMIDIO S.A.:

E-mail: office.tm@gruppo-damidio.ro.

Adresa poştală: În atenţia: GRUPPO DAMIDIO S.A., Timisoara, Judetul Timis, str. Petre Stoica nr. 28.

 1. DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE – CE ÎNSEAMNĂ?

Datele personale au legătură cu o persoană în viaţă care poate fi identificată clar din datele respective, în particular numele/denumirea societăţii, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar sau informaţii de interes special. Identificarea se poate face numai pe baza acestor informaţii sau în conjuncţie cu orice alte informaţii intrate pe alte căi în posesia operatorului sau pretabile pentru a intra într-o astfel de posesie.

 1. CUM COLECTĂM DATELE PERSONALE?

Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin e-mail, prin centrul telefonic, contact direct şi prin poştă.

 1. DE CE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE? (SCOPURILE PROCESĂRII DATELOR)

Colectăm şi utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. a) În scopul procesării comenzilor dvs. colectăm următoarele date: numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail şi alte detalii de plată aferente clienţilor/partenerilor.
 2. b) În scopul livrării produselor pe care le-aţi achiziţionat de la noi colectăm următoarele date: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.
 3. c) Pentru comunicarea cu dumneavoastră (de exemplu, în eventualitatea întârzierii unei livrari). În acest scop colectăm următoarele date: numele şi detaliile de contact.
 4. d) Pentru a vă trimite memento-uri despre livrările neterminate. În acest scop colectăm următoarele date: numele şi detaliile de contact, destinația de livare comunicată.
 5. e) Pentru a vă furniza oferte alcătuite pe baza preferinţelor dumneavoastră. În acest scop colectăm următoarele date: numele şi detaliile de contact.
 6. f) Pentru a comunica cu dumneavoastră în procesul de efectuare a sondajelor despre satisfacţia clienţilor în scopuri de analiză, pentru îmbunătăţiri ale calităţii, pentru dezvoltări ale serviciilor. În acest scop colectăm următoarele date: numele, detaliile de contact şi detalii despre istoricul comenzilor.
 7. g) Pentru sprijinirea scopurilor legale şi administrative, de exemplu pentru scanarea antifraudă sau pentru asigurarea siguranţei şi securităţii. În acest scop colectăm următoarele date: numele, adresa, numărul de telefon, istoricul comenzilor şi adresa de livrare a produselor.
 8. h) Pentru respectarea prevederilor obligatorii ale legislaţiei în vigoare. În acest scop colectăm următoarele date: date personale legate de facturare.
 9. BAZA LEGALĂ A PROCESĂRII DATELOR

Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctele a)-e) din Secţiunea 5 a acestei Notificări de confidenţialitate este formată din Subsecţiunea (a), Paragraful (1) din Articolul 5 din Legea CXII din 2011 privind dreptul la auto-determinare informaţională şi la libertatea informaţiei (denumită în continuare Legea libertăţii informaţiei), adică pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi din Articolul 6 (1) (b) din Regulamentul General pentru Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului şi Consiliului European) (GDPR), conform căruia astfel de activităţi de procesare sunt necesare pentru derularea unui contract sau pentru a parcurge etapele, la solicitarea subiectului datelor, pentru intrarea într-un contract.

Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctele e-f) din Secţiunea 5 din această Notificare de confidenţialitate este formată din Subsecţiunea (a), Paragraful (1) din Articolul 5 şi Subsecţiunea (a), Paragraful (2) din Articolul 5 ale Legii libertăţii informaţiei, adică pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi din Articolul 6 (1) (a) şi Articolul 9 (2) (a) din GDPR, adică astfel de activităţi de procesare se vor efectua pe baza consimţământului dumneavoastră.

Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctele g-h) din Secţiunea 5 din această Notificare de confidenţialitate este formată din Subsecţiunea (a), Paragraful (5) din Articolul 6 din Legea libertăţii informaţiei, adică pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi din Articolul 6 (1) (f) al GDPR, adică astfel de activităţi de procesare se vor baza pe interesul legitim al GRUPPO DAMIDIO. Dacă baza legală este interesul legitim al GRUPPO DAMIDIO, vom ţine cont cu atenţie de interesele dumneavoastră şi de drepturile şi libertăţile dumneavoastră fundamentale, stabilind dacă acestea au prioritate faţă de astfel de interese legitime (testul de echilibrare).

Baza legală a activităţii de procesare a datelor indicată la punctul i) din Secţiunea 5 din această Notificare de confidenţialitate este formată din Subsecţiunea (b), Paragraful (1) din Articolul 5 şi Subsecţiunea (a), Paragraful (5) din Articolul 6 ale Legii libertăţii informaţiei, adică pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi din Articolul 6 (1) (c) din GDPR, adică o astfel de activitate de procesare este necesară pentru a respecta obligaţiile legale.

Consecinţele refuzului sau eşecul în furnizarea datelor personale

Reţineţi că avem nevoie de datele personale enumerate în Secţiunea 5 pentru a ne încadra în Condiţiile generale de livrare şi pentru a vă furniza produsele noastre. Dacă nu ne veţi furniza datele personale solicitate, nu vom putea să vă livrăm, în totalitate sau parţial, produsele pe care le-aţi solicitat.

Dacă vă retrageţi consimţământul sau dacă nu ne oferiţi consimţământul pentru utilizarea datelor, este posibil să nu vă putem furniza, în totalitate sau parţial, produsele pe care le-aţi solicitat. Rețineți că, în aceste cazuri, nu veți putea anula sau obține rambursări pentru nicio comandă.

 1. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Procesăm datele dumneavoastră personale pe perioada necesară realizării scopurilor stabilite prin această Notificare de confidenţialitate sau pe perioada de limitare prevăzută în legislaţia relevantă.

 1. PROCESAREA DATELOR PERSONALE ÎN ALTE SCOPURI

Dacă vom dori să utilizăm datele dumneavoastră personale pentru un scop nou, neacoperit prin această Notificare de confidenţialitate, vă vom furniza o nouă notificare care va explica toate condiţiile legate de noua procesare, înainte ca noua procesare să aibă loc. Dacă este necesar, vă vom cere consimţământul înainte de a începe noua activitate de procesare a datelor.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE

Regulamentul confera persoanelor carora li se prelucreaza date personale o serie de drepturi. Astfel, pe langa drepturile existente in prezent, regasim si dreptul la portabilitatea datelor si pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveti:

9.1 Dreptul de acces

Este posibil să aveţi dreptul de a obţine de la noi confirmarea privind faptul că datele dumneavoastră personale sunt procesate sau nu şi, în cazul în care sunt, să solicitaţi accesul la datele personale.

9.2. Este posibil să aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor personale care au fost procesate. Este posibil să vă solicităm informaţii suplimentare pentru identificare sau pentru alte copii pe care le-aţi solicitat şi este posibil să vă cerem o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative Dreptul de rectificare

Este posibil să aveţi dreptul de a obţine de la noi rectificarea datelor personale incorecte referitoare la dumneavoastră. În funcţie de scopurile procesării, este posibil să aveţi dreptul de a avea date personale incomplete, inclusiv prin modalitatea furnizării unei declaraţii suplimentare.

9.3. Dreptul de ştergere (dreptul de a fi uitat)

În anumite circumstanţe, este posibil să aveţi dreptul de a ne solicita ştergerea datelor dumneavoastră personale şi este posibil să fim obligaţi să ştergem astfel de date personale. În astfel de cazuri nu vom mai avea posibilitatea să vă furnizăm produsele noastre.

9.4. Dreptul de a restricţiona procesarea

În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a ne solicita restricţionarea procesării datelor dumneavoastră personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate şi vor putea fi procesate numai în anumite scopuri.

9.5. Dreptul de a vă opune şi drepturi legate de luarea automată a deciziilor

În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a obiecta, în temeiuri legate de situaţia dumneavoastră particulară, în orice moment, faţă de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, inclusiv faţă de profilare, şi este posibil să fim obligaţi să nu mai procesăm datele dumneavoastră personale.

În plus, dacă datele dumneavoastră personale sunt procesate pe baza interesului nostru legitim, aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment faţă de procesarea datelor personale referitoare la dumneavoastră într-un asemenea scop.

Mai mult, în anumite circumstanţe legate de luarea automată a deciziilor individuale, aveţi dreptul de a obţine intervenţia umană. Vă informăm că GRUPPO DAMIDIO nu aplică mecanismul de luare automată a deciziilor.

9.6. Dreptul de portabilitate a datelor

În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, uzual şi care poate fi citit de un aparat (de ex. în format digital) şi este posibil să aveţi dreptul de a solicita transmiterea acestor date către o altă entitate fără impedimente din partea noastră, dacă o astfel de transmisie este tehnic fezabilă.

9.7. Dreptul de retragere a consimţământului

Atunci când procesarea datelor dumneavoastră personale se bazează pe consimţământul dumneavoastră, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, fără a ne oferi nicio explicaţie şi gratuit, făcând clic pe link-ul furnizat în fiecare newsletter sau printr-o solicitare comunicata responsabilului nostru. Retragerea consimţământului nu afectează caracterul legal al procesării pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă vă retrageţi consimţământul faţă de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, este posibil să nu vă mai putem furniza, în totalitate sau parţial, produsele pe care ni le-aţi solicitat (ex.: adresa de livrare)

9.8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

În cazul în care consideraţi că drepturile dumneavoastră privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor, în particular din statul membru în care aveţi reşedinţa uzuală, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.

 1. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE PERSONALE?

GRUPPO DAMIDIO  îşi respectă obligaţiile care îi revin conform legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor prin

 • păstrarea datelor personale în formă actualizată;
 • stocarea şi distrugerea lor în siguranţă;
 • nu se colectează şi nu se păstrează volume excesive de date;
 • protejarea datelor personale împotriva pierderii, utilizării greşite, accesului neautorizat şi divulgării, asigurându-ne în acelaşi timp că s-au luat măsurile tehnice corespunzătoare pentru protecţia datelor personale.

Luăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, accesului sau divulgării neautorizate, în special în cazul în care procesarea implică transmiterea datelor printr-o rețea, și împotriva altor forme ilegale de procesare.

GRUPPO DAMIDIO, în conformitate cu aceste aspecte, aplică, printre altele, diferite niveluri de drepturi de acces la date, prin care se asigură că la date va avea acces numai persoana autorizată corespunzătoare, ale cărei cunoştinţe despre date sunt necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care decurg din sau au legătură cu performanţele la locul de muncă.

 

 

 1. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

GRUPPO DAMIDIO poate utiliza în activitatea sa servicii de la diferiţi procesatori de date şi furnizori de servicii externe pentru manevrarea şi procesarea datelor dumneavoastră personale în anumite scopuri, în numele şi în conformitate politica societăţii.

Procesatorii de date vor procesa datele personale atâta timp cât clauzele privind procesarea datelor prevăzute în contractul încheiat cu aceştia sunt valabile şi în vigoare sau până când li se solicită să păstreze datele dumneavoastră conform legislaţiei privind păstrarea datelor.

Este posibil să divulgăm datele dumneavoastră personale către următoarele categorii de terţe părţi (destinatari), în scopurile descrise mai jos:

 • societăţi de transport şi alte terţe părţi prin care produsele solicitate vor fi livrate către dvs.;
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari, societati bancare);
 • alţi furnizori de servicii implicaţi de noi pentru procesarea datelor;
 • terţe părţi precum firme de avocatură, tribunale, alte entităţi sau furnizori de servicii pentru a impune sau pentru a aplica orice prevederi din contractul cu dumneavoastră;
 • autorităţi guvernamentale sau de aplicare a legii precum poliţia şi autorităţile de reglementare, la solicitarea acestora și numai în măsura în care este necesar conform legilor în vigoare sau pentru protecția drepturilor noastre sau pentru siguranța clienților, angajaților și bunurilor noastre.

11.1. Procesatori de date

GRUPPO DAMIDIO angajează anumite terţe părţi pentru a furniza asistenţă în timpul achiziţionării produselor de la noi. Aceste terţe părţi furnizează următoarele servicii:

 • servicii de manevrare, livrare a mărfurilor;
 • servicii de procesare a plăţilor;
 • asigurarea de servicii de asistenţă IT;

11.2. Centrul telefonic

Pentru serviciile oferite prin intermediul telefonic, angajaţii societăţii procesează datele dumneavoastră personale în conformitate cu această Notificare de confidenţialitate şi cu legislaţia în vigoare. Toate apelurile este posibil să fie conectate cu alte date despre comenzi pentru a vă identifica şi a asigura calitatea produselor noastre şi pentru tratarea unor posibile reclamaţii viitoare. Reclamațiile trimise electronic, prin poștă sau prin e-mail sunt arhivate și pot fi asociate cu alte date privind rezervarea, pentru a gestiona posibile reclamații viitoare.

11.3. Autorităţi guvernamentale şi instituţii de aplicare a legii:

Este posibil să transferăm datele dumneavoastră personale către autorități guvernamentale sau instituții de aplicare a legii, cum ar fi poliția și autoritățile de reglementare, la solicitarea acestora și numai în conformitate cu legea aplicabilă sau pentru protejarea drepturilor ori a siguranței clienților, personalului sau bunurilor noastre.

 1. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE CĂTRE ALTE ŢĂRI

Daca este cazul, transferul de Date cu caracter personal catre o tara terta din afara Uniunii Europene sau catre o organizatie internationala. In aceasta situatie, se va incheia o Conventie specifica de protectie a datelor cu caracter personal.

 1. MODIFICĂRI ALE NOTIFICĂRII DE CONFIDENŢIALITATE

În cazul în care vom modifica această Notificare de confidenţialitate, vom publica versiunea ei actualizată pe site-ul nostru web www.gruppo-damidio.ro.

Această Politică de confidențialitate este în vigoare din 14 Mai 2018.